Sledujte náš výzkum

Univerzita Palackého realizuje v současnosti výzkum, který se zabývá volbou dopravního módu, dominantností automobilové
dopravy v naši společnosti a možnostmi, jak pozitivně ovlivnit volbu alternativních dopravních
módů – tj. chůze, jízdy na kole nebo využívání hromadné dopravy.

Kdo a jak se může zapojit

V našem výzkumu jsme v roce 2017 sledovali, jak se mění dopravní zvyky a život občanů Olomouce a blízkého okolí, kteří se rozhodli dobrovolně se vzdát využívání auta. Do realizovaného výzkumu se zapojili jednotlivci a rodiny, kteří alespoň 4 krát týdně využívali pro svoji dopravu auto. A současně bydleli v Olomouci nebo v jejím okolí do 50 kilometrů.

CO JE ČEKALO?

  • V průběhu podzimu 2017 se na měsíc vzdali využívání auta.
  • Po dobu výzkumu si každý den do deníku stručně zapisovali, kam a jak cestovali.
  • Do mobilního telefonu si nainstalovali aplikaci zaznamenávající vzdálenosti jejich cest.
  • Před začátkem a po ukončení tohoto období bez auta s nimi byl proveden zhruba hodinový rozhovor o tom, na základě čeho se rozhodují, který dopravní prostředek volí.

PROČ TO ZKUSIT BEZ AUTA?

Lidé jezdící autem více trpí na nemoci oběhové soustavy, nadváhou a obezitou, depresemi a dalšími psychickými onemocněními.

Lidé, kteří volí jinou formu dopravy než auto, trénují svoje sociální dovednosti a umí lépe komunikovat a lépe se seznamují s ostatními.

Žít bez auta je ohleduplné k ostatním. Auta zabírají místo, ruší hlukem a mohou ohrožovat ostatní.

Auto je nejméně ekologický
mód dopravy
.