Život bez auta

Přemýšlíte nad životem bez auta? Přečtěte si řadu výhod, některé nevýhody a seznamte se s možnostmi dopravy bez auta.

Postupné plánování života bez auta

Pokud přemýšlíte o tom, že byste se vzdali auta, musíte si položit dvě otázky.

Za prvé, existuje nějaká kombinace alternativ, jak se dostat kamkoli,
kam budete potřebovat, i bez auta?

Za druhé, zlepší se celkově kvalita vašeho života, vyměníte-li auto za tyto alternativy?

Abyste byli schopni odpovědět na tyto otázky, budete se muset zamyslet nad tím, kde bydlíte, kde pracujete a kam všude jezdíte. Budete muset prověřit, jaké nemotoristické alternativy jsou či nejsou ve vaší oblasti možné. V neposlední řadě budete muset posoudit, jak tyto možnosti obstojí v porovnání s ježděním autem z hlediska finančních prostředků, času a bezpečnosti.

To vše vám poskytne jasnější představu o tom, jak by mohl váš život vypadat bez auta. Porovnejte následně tento možný scénář s vaším současným životem a rozhodněte se, která z alternativ se vám jeví jako lepší.

1. Seznam míst, kam jezdíte

První krok při plánování života bez auta spočívá ve zpracování seznamu všech míst, kam pravidelně, ale i příležitostně, jezdíte autem. Váš seznam může obsahovat například tyto položky:

 • pracoviště
 • bydliště přátel a příbuzných
 • supermarkety
 • drogerie
 • hobby markety
 • knihkupectví
 • obchody s oděvy
 • nákupní střediska
 • pošta
 • knihovna
 • ordinace lékařů
 • kina
 • koncertní sály
 • muzea

Váš seznam by měl být co možná nejúplnější. Abyste měli jistotu, že jste na nic nezapomněli, projděte si záznamy v kalendáři nebo diáři za uplynulý rok. V seznamu by určitě mělo figurovat každé místo, které jste navštívili.

2. Určete možné alternativy

Nyní si svůj seznam projděte položku po položce. U každého místa se zamyslete, jak byste se tam mohli dostat některou z výše uvedených nemotoristických alternativ. Následně si vypište všechny varianty, které by podle vás byly reálné. Například u položky „práce“ byste mohli napsat „autobus“, „kolo“ nebo „Uber“.

Na první pohled se může zdát, že na některá místa se bez auta prostě nedostanete. Možná se však na některé možnosti potřebujete podívat z jiného úhlu. Může se vám například zdát, že nemůžete jet na kole do obchodu, protože byste nebyli schopni odvézt celý nákup domů. Ale pokud si na kolo opatříte nosič nebo přípojný vozík, začne se tato alternativa hned jevit jako reálnější.

I pokud na vašem seznamu figurují některá místa, kam se lze dostat pouze autem, není to nutně „čára přes rozpočet“. Pokud tato místa navštěvujete jen občas, mohli byste si pro tyto příležitosti auto vypůjčit nebo pronajmout.

Je také možné, že se na vašem seznamu najdou místa, která byste mohli zcela vypustit. Pokud se například bez auta nedostanete do obchodu s potravinami, mohli byste místo toho třeba využívat služby potravinových e-shopů. Anebo pokud je pro vás obtížné dostat se do velkých nákupních center, můžete více nakupovat v obchodech ve vašem okolí.

3. Porovnejte možnosti, které se vám nabízejí

Pokud vás nenapadá, jakým způsobem se dostat všude tam, kam potřebujete, aniž byste vlastnili automobil, pak je rozhodnuto. Avšak i když je možné dostat se do všech míst, která máte na seznamu, bez auta, neznamená to, že je to pro vás optimální varianta. Musíte zvážit všechny obtíže spojené s přesunem na každé z těchto míst bez auta, včetně s tím souvisejících výdajů, těžkostí a času. Poté uvidíte, jak tyto problémy obstojí ve srovnání s negativy spojenými s ježděním autem.

4. Výdaje

Znovu si projděte pořízený seznam. Podívejte se na každé místo, které jste si napsali, a jednotlivé způsoby, jak se na ně můžete dopravit, a určete, kolik vás taková cesta bude stát. U některých způsobů dopravy to nedá mnoho práce. Například pěšky je to vždycky zadarmo.

U dalších způsobů už si musíte vyhledat příslušné informace. Můžete se podívat do autobusových či vlakových jízdních řádů a zjistit si cenu zpátečního lístku do každé destinace z vašeho seznamu. Můžete se také podívat na webové stránky provozovatelů taxislužby či služeb sdílení automobilů, abyste si zjistili jejich ceny.

Pokud si nejste schopni snadno zjistit cenu jednosměrné jízdy, vypočtěte si místo toho cenu jízdného za měsíc. Pokud například uvažujete o sdílení auta, odhadněte, na kolik hodin byste auto potřebovali každý měsíc. Toto číslo vynásobte hodinovou sazbou a k výsledku připočtěte měsíční poplatek. U jízdního kola můžete odhadnout roční náklady na vlastnictví a údržbu kola a tuto částku následně vydělit 12.

Nyní odhadněte, kolikrát za měsíc budete muset do každého místa z vašeho seznamu za normálních okolností jet. Můžete například jet 23x do práce a zpět, 5x do obchodu s potravinami a 5x do knihovny. Součet všech těchto nákladů se bude rovnat nákladům připadajícím na jeden měsíc bez ježdění autem.

Nakonec si spočítejte, kolik měsíčně vydáte peněz za své auto. Průměrné náklady na vlastnictví malých, středních a velkých sedanů uvádí Americká automobilová asociace (AAA). Prostřednictvím těchto informací si budete schopni porovnat náklady na vlastnictví automobilu s životními náklady bez něj. V případě většiny lidí je pravděpodobnější, že bez ježdění autem utratí méně. Pokud však svůj vůz užíváte hodně, bude pro vás finančně výhodnější, pokud si ho ponecháte.

5. Čas

Pokud platí, že čas jsou peníze, pak se náklady na nemotoristický provoz promítnou také do nákladů souvisejících s časem. Spočítejte si, jak dlouho by vám trvalo dojít pěšky na poštu nebo dojet autobusem do práce. Pokud si nejste jisti dojezdovými časy prostředků veřejné dopravy, podívejte se do jízdních řádů. Nezapomeňte započítat čas strávený čekáním, pokud musíte při cestě autobusem nebo vlakem přestupovat.

Sečtěte čas strávený celkem při cestách autem za měsíc. Následně spočítejte, kolik času celkem vám tytéž cesty zaberou bez auta. Když pak odečtete jedno od druhého, zjistíte, o kolik víc, případně o kolik míň, času strávíte dopravováním se z místa na místo bez auta.

6. Těžkosti

Chození pěšky, jízda na kole a cesty vlakem často trvají déle než jízda autem. Pro hodně lidí jsou však rovněž méně stresující. Pro tyto lidi je příjemná půlhodinová procházka mnohem lepší využití času než hektická 15minutová jízda autem.

Faktor těžkostí či nepříjemnosti se mnohem obtížněji kvantifikuje než peníze nebo čas. Můžete se o to nicméně pokusit tak, že jednotlivý typ přesunu ohodnotíte na „stupnici nepříjemnosti“ od 1 do 10, kdy cestu, na kterou se každý den těšíte, např. pěší cesta parkem, byste ohodnotili známkou 1. Cesta, jež je pro vás postrachem, např. hektická jízda autem v dopravní špičce, bude odpovídat známce 10.

Znovu si tedy projděte váš seznam a ohodnoťte pomocí této stupnice každou z vypsaných destinací. Každé místo ohodnoťte dvěma známkami: jedna bude za cestu autem, druhá za cestu do téhož místa bez auta.

Nezapomeňte ve vašem hodnocení zohlednit všechny části dané cesty. U cesty vlakem například přičtěte k době vlastní jízdy čas strávený chůzí na nádraží a čekáním na vlak. U cesty vozem z půjčovny zohledněte úsilí vynaložené k objednání vozidla a jeho vyzvednutí.

Nezapomeňte také, že míra těžkostí spojených s konkrétní cestou se může lišit v závislosti na ročním období. Například chození pěšky do práce může být příjemné na jaře, ale nepříjemné v letním horku. Každou cestu tedy ohodnoťte z hlediska průměrné míry (ne)příjemnosti stanovené v kontextu celého kalendářního roku.

Sečtěte bodové hodnoty nepříjemnosti, jimiž jste „oznámkovali“ všechny vaše cesty autem během období jednoho měsíce. Následně sečtěte tytéž hodnoty, jež jste přidělili týmž cestám, které jste ale absolvovali bez auta. Pokud je první součet menší, znamená to, že váš život je celkově příjemnější s autem, než by byl bez auta. Pokud je menší druhý součet, je tomu naopak.

7. Bezpečnost

Poslední faktor, který je nutné zohlednit, je bezpečnost. U některých cest to problém není. Například jízda autem z půjčovny není o nic bezpečnější nebo méně bezpečná než jízda vlastním autem. Totéž platí pro jízdu sdíleným vozem nebo taxíkem.

V jiných případech stojí faktor bezpečnosti za zvážení. Například chůze nebo jízda na kole nemusí být bezpečná na rušných cestách. Chození pěšky může rovněž představovat riziko v pozdních večerních hodinách, a to zejména ve čtvrtích se zvýšenou mírou kriminality. Jízda na kole pak může být nebezpečná za špatného počasí.

Na druhou stranu jízda autem také nese svá rizika. Riziko, že budete účastníkem dopravní nehody, se například zvyšuje na silnicích, které jsou:

 • silně frekventované
 • úzké a klikaté
 • špatně osvětlené
 • špatně udržované
 • ne vždy řádně ošetřené v zimních podmínkách

Naposled si tedy ještě projděte váš seznam a zamyslete se nad riziky, které každá cesta obnáší z hlediska bezpečnosti. U každé cesty, která by podle vás nemusela být bezpečná – ať už s autem nebo bez něj – uveďte minusové znaménko. Následně sečtěte minusová znaménka u cest autem a totéž proveďte u cest podniknutých bez auta. Sloupeček s menším počtem minusových znamének bude celkově obsahovat bezpečnější alternativy.

Nezapomeňte, že existuje mnoho způsobů, jak zvýšit bezpečnost pohybu bez auta. Můžete si například plánovat své cesty tak, abyste se v maximální míře pohybovala po bezpečné trase. Můžete se rovněž vybavit, případně vybavit své kolo tak, abyste eliminovali nástrahy počasí. To vše vezměte do úvahy, než se rozhodnete udělit nějaké cestě minusové znaménko.

V tuto chvíli máte úplnou představu o tom, jak by vypadal váš život bez auta. Už víte, co by to obnášelo z hlediska peněz, času, nepohodlí a bezpečnosti. A už také víte, jak si tato negativa stojí v porovnání s životem motoristy.

V klidu si obě tyto bilance porovnejte. Poté se sami sebe zeptejte, která verze života se vám více zamlouvá.

Například, vzdáte-li se automobilu, ušetříte tím možná peníze, ale bude vás to na druhou stranu stát víc času. V takovém případě se musíte rozhodnout, co je pro vás důležitější: mít víc času nebo víc peněz. Anebo to může „rozetnout“ nějaký třetí faktor. Pokud přesuny bez auta strávíte více času, ale každá cesta pro vás současně bude méně stresující, může to třeba stačit na vychýlení pomyslného jazýčku vah.

Neexistuje zde žádná správná či špatná odpověď. Pokud váš život s autem vyhlíží lépe než život bez auta, není na tom nic špatného. Jde o to, abyste zvážili všechny působící faktory a našli pro sebe optimální řešení.

Pokud se ukáže, že pro vás není praktické, vzdát se auta, nezoufejte. I pokud se nemůžete zcela oprostit od užívání automobilu, mnoha týchž pozitiv můžete dosáhnout tím, že používání auta omezíte. Znamená to v podstatě, že si auto necháte, ale vyjedete s ním jen občas.

Pro mnoho lidí je v tomto ohledu taková redukce motorismu zlatou střední cestou. Například pokud je pěkně, můžete jít pěšky nebo jet na kole, udělat tak něco pro své zdraví a pobýt na čerstvém vzduchu. Ale pokud je zima a na silnicích to klouže, máte vždycky auto v záloze. Auto také využijete, pokud musíte přepravit více lidí nebo hodně zavazadel.

Využívání auta v omezené míře vás nezbaví nákladů souvisejících s jeho provozem, ale alespoň je sníží. Čím méně jezdíte, tím méně samozřejmě zaplatíte za benzín. Pokud toho méně najezdíte, dochází k menšímu provoznímu opotřebení auta a tím se současně snižují náklady na jeho údržbu. Pořád sice budete muset platit povinné ručení, ale mnohé pojišťovny vám pojistné sníží, pokud budete jezdit jen velmi málo.

Texty přebrány z:

https://agileleanlife.com/life-without-a-car/
http://www.moneycrashers.com/living-without-car/

Sledujte náš výzkum

V našem výzkumu sledujeme, jaké faktory ovlivňují volbu dopravního módu, dopravní zvyky a život občanů Olomouce a blízkého okolí. Proč se někdy rozhodneme jet na kole a někdy autem? Jak můžeme podpořit více udržitelné módy dopravy jako je chůze, jízda na kole nebo hromadná doprava? Proč nás zvyk používat auto i na krátké vzdálenosti činí nesvobodnými?

Na tyto, ale i další otázky naleznete odpovědi ve výsledcích našeho výzkumu, který probíhá od roku 2017 do současnosti.